Miniatura artykułuJaka przyszłość czeka Unię Europejską i jakie jest miejsce obywateli w zjednoczonej Europie – na te i wiele innych pytań próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji poświęconej przyszłości Europy, która odbyła się pod nazwą: Okazja do wspólnego budowania „Europejskiego domu demokracji" na fundamencie jego regionów, miast i wsi. Udział w konferencji wziął marszałek Władysław Ortyl.

 

Konferencja, która ze względu na warunki pandemiczne przyjęła formułę  hybrydową, odbyła się z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji europejskich, w tym Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Jej organizatorem był Europejski Komitet Regionów, który podczas debaty oddał głos wybranym przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych oraz obywatelom Europy. Podczas debaty omawiano jak zbudować Dom Demokracji Europejskiej.

Wśród prelegentów znaleźli się między innymi: Apostolos Tzitzikostas - przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Dubravka Šuica - wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Ana Paula Zacarias - portugalski sekretarz stanu do spraw europejskich, Eva Maydell - przewodnicząca Międzynarodowego Ruchu Europejskiego, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Christophe Rouillon - przewodniczący Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów, François Decoster - przewodniczący grupy „Odnówmy Europę” w Europejskim Komitecie Regionów, Kieran McCarthy - przewodniczący Grupy Przymierze Europejskie w Europejskim Komitecie Regionów, Satu Haapanen - współprzewodnicząca Grupy Zielonych w Europejskim Komitecie Regionów.

Marszałek Władysław Ortyl, jako przewodniczący Grupy EKR w Europejskim Komitecie Regionów, zabrał głos w panelu pod nazwą: „Wzmacnianie legitymacji demokratycznej: konferencja dla obywateli i z obywatelami”. Marszałek w swoim wystąpieniu odniósł się do dyskusji na temat przyszłości Europy:

Europejczycy oczekują od europejskich decydentów współpracy i szybkiego tempa działań. Oczekują również pragmatyzmu. Pandemia koronawirusa trwa już od ponad roku. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Europie zarejestrowano już ponad milion zgonów związanych z COVID-19. Sytuacja zmierza ku lepszemu, ale jest ciągle bardzo poważna. To właśnie walka o ochronę zdrowia i miejsc pracy Europejczyków powinna być tematem przewodnim Konferencji na Temat Przyszłości Europy. Nie spory ideologiczne, lecz właśnie tematy, które najbardziej zajmują Europejczyków na co dzień – zdrowie i gospodarka – mówił marszałek.

Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że dyskusję należy odnieść do zasad funkcjonujących w Unii Europejskiej, jak zasada pomocniczości, czy subsydiarności:

Życzyłbym sobie aby uczestnicy Konferencji pamiętali także o poszanowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności. Obie te zasady mówią jasno, że decyzje powinny być podejmowane możliwie najbliżej obywateli – jeśli to możliwe w gminie zamiast regionie, w regionie zamiast poziomie państwa członkowskiego, i na poziomie państwa członkowskiego zamiast na poziomie Unii Europejskiej. Obawiam się, że obie te zasady, mimo że mają one mocne umocowanie traktatowe, zostały nieco zapomniane. To właśnie my, reprezentanci władz samorządowych, powinniśmy o tych zasadach traktatowych stale przypominać. Nie zrobią tego za nas ani Posłowie do Parlamentu Europejskiego, ani Komisja Europejska – powiedział.

Marszałek odniósł się także do roli samorządu terytorialnego w demokracji:

Traktat z Lizbony podkreśla szacunek dla równości Państw Członkowskich wobec Traktatów, jak również ich tożsamości narodowej, nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego. Samorząd terytorialny jest bardzo ważnym fundamentem funkcjonowania państwa demokratycznego. Społeczność lokalna ma bowiem możliwość sama rozstrzygać o swoich potrzebach, zgodnie z własnymi poglądami i interesami. Leży to u podstaw funkcjonowania demokracji – prawa społeczności lokalnej, którego nie możemy kwestionować – powiedział Ortyl.

Celem konferencji była „terytorializacja” dyskusji na temat przyszłości Europy i wspólna refleksja nad rolą, jaką władze lokalne i regionalne powinny odgrywać w Europie jutra. Okazją do zorganizowania debaty stał się dzień 9 maja, w którym to przypada Dzień Europy, kiedy to świętuje się pokój i jedność w Europie uznając osiągnięcia Unii Europejskiej. To właśnie tego dnia obchodzona jest rocznica przyjęcia „deklaracji Schumana”, czyli początku istnienia Unii Europejskiej. Z tej okazji Europejski Komitet Regionów otworzył swoje „wirtualne” drzwi, aby obywatele państw członkowskich i spoza niej mogli dowiedzieć się więcej o tej instytucji, która reprezentuje głos regionów i miast w Unii Europejskiej.

Debata została zorganizowana wspólnie z rządem francuskim, miastem i eurometropolią Strasburga, a także regionami Francji oraz Zgromadzeniem Francuskich Departamentów i Stowarzyszeniem Burmistrzów Francji.

Tekst: D. Kozik

Fot: A. Magda

Biuro Prasowe UMWP