Miniatura artykułuRok 2021 decyzją Sejmu RP poświęcony jest „Konstytucji 3 Maja”. 230 rocznica uchwalenia tego dziejowego dokumentu jest okazją do dyskusji i rozmów o współczesnym patriotyzmie. Taką propozycję złożyli pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury, którzy zapraszają na panel dyskusyjny poświęcony właśnie naszym, patriotycznym postawom.

Patriotyzm dzisiaj to dosyć skomplikowane zagadnienie. Starszemu pokoleniu dosyć łatwo przychodzi bycie patriotą, natomiast młodzi z trudnością wzbudzają w sobie miłość do ojczyzny, a jeszcze rzadziej ją praktykują, bojąc się o zbytnie wystawienie się na „ostrzał” opinii otoczenia. Jakie możliwości daje bezpieczny czas dla kultywowania postaw patriotycznych? Jak  wykorzystać przykład Polaków za granicami Polski? Jak zatem taki patriotyzm u dzieci i młodzieży wzbudzać? Czy świętowano obchody rocznicy ustanowienia konstytucji w Rzeszowie? W jaki sposób celebrować święta patriotyczne dzisiaj?  Na te pytania szukali odpowiedzi: 

 

  • Piotr Pilch– Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. W latach 80-tych działał w opozycji niepodległościowej. W tym czasie był również Członkiem Zarządu Regionu NSZZ Solidarność „Ziemia Przemyska”. Przewodniczący  Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy IPN w Rzeszowie - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem „Pro Ecclesia Premisliensi”.
  • Rafał Kocoł- historyk, kustosz, kierownik Działu Historycznego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Zainteresowania: historia wojskowości, mikrohistoria, gastronomia historyczna. Kurator m.in. wystaw „Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Kadry z życia miasta”, "Żołnierz polski 1914-1945. Kolekcja Jana Partyki" oraz  „Historia rodziny w kadrze zatrzymana”, autor m.in. publikacji „Czyn zbrojny żołnierza polskiego 1914-1945” i artykułów o rzeszowskim fotografie Edwardzie Januszu oraz artykułów o gastronomii rzeszowskiej.
  • dr Jacek Magdoń- edukator Instytutu Pamięci Narodowej, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, a także oficer rezerwy Wojska Polskiego i  Główny Inspektor ds. Orląt Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego.
  •  dr Adam Kaczyński- absolwent Wydziału Historycznego UW specjalizujący się w historii krajów byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Ukrainy; uczestnik i współorganizator kilkunastu wypraw badawczych na Syberię i daleką północ Rosji. W latach 2008-2013 pracownik merytoryczny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2013-2018 Konsul w Ambasadzie RP w Mińsku, obecnie współpracuje z Instytutem Pileckiego.
  • Damian Drąg– Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, historyk, etnograf, regionalista. Autor licznych publikacji z zakresu kultury materialnej i niematerialnej regionu. Popularyzator oraz specjalista w dziedzinie promocji dziedzictwa Polski południowo-wschodniej.

Panel dyskusyjny pn. Podkarpackie Konstytucyjnie poprowadzi Krystian Rzemień – Wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Nagranie odbyło się we wnętrzu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Będzie dostępne 3 maja w serwisie youtube: