Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 22 z dnia 17.10.2016 r., nr 24 z dnia 28.11.2016 r., oraz nr 26 z dnia 29.12.2016 r.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2016 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
  6. Sprawy różne.