Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:45 w sali nr 152 (Gabinet Dyrektora Kancelarii Sejmiku) I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 13 z dnia 24.10.2016 r., oraz nr 14 z dnia 28.11.2016 r.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudniania Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2016 r.
  3. Sprawy różne.