Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Głównej odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 r. o godzinie 16:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku

2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.

3. Sprawy różne.