Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 5 stycznia 2017r. o godz. 13:00 w sali nr 149 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.
  4. Sprawy różne.