Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku  Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu   29  grudnia  2016 r.  o godz.  12:30   w sali  150  w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030.
  4. Sprawy różne.