Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 grudnia /czwartek/ 2016r. w sali 149 o godz.12:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Przyjęcie protokołów nr 22 i 23 z dnia 28 listopada 2016r. z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

3. Plan wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na I kwartał 2017 rok.

4.. Sprawy różne.