Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12:30 w sali nr 147 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołów nr 23 z dnia 25.11.2016 r. oraz nr 25 z dnia 28.11.2016 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/865/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
  4. Informacja dotycząca uruchomienia wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020
    w obszarze ochrony zdrowia.
  5. Informacja o działalności Sekcji Zakupowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego
    w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres od marca do października 2016 r.
  6. Sprawy różne.