Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz.11.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie z następującą tematyką :

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego   na 2016 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2030.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/865/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
  4. Zapoznanie się z Uchwałą Zarządu Nr 248/5001/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. dotyczącą Stanowiska Zarządu w sprawie odpowiedzi na zbiorczy wniosek Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w zakresie propozycji zmian w projekcie budżetu na 2017 rok.
  5. Zaopiniowanie Uchwały Zarządu Nr 248/5002/16 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.
  6. Sprawy różne