Posiedzenie Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzeniu Komisji Głównej odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godzinie 15:00 w sali nr 149 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.


Tematem posiedzenia będzie:
1. Przyjęcie protokołu nr 25/16
2. Przyjęcie protokołu nr 26/16
3. Przyjęcie protokołu nr 27/16
4. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku
5. Opracowanie Planu Pracy Sejmiku na 2017 r.
6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2017 r.
7. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
8. Sprawy różne.