Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016r o godz.13:00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

 

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  2. Analiza realizacji wybranych zadań drogowych, w tym inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich wspólnie z samorządami innych szczebli.
  3. Analiza gospodarki mieniem Województwa Podkarpackiego.
  4. Analiza realizacji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.
  5. Sprawy różne.

 

Równocześnie informuję, że przed posiedzeniem Komisji o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji inwestycji: budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.