Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. o godz. 10:30 w sali nr 144 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Hyżne.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie   zmiany obszaru aglomeracji Nowa Sarzyna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Zarczycka.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/353/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012r. zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/626/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017r.
  5. Sprawy różne.