Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. – w trakcie przerwy w obradach XXIX sesji Sejmiku, po debacie nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. - w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2030.
  2. Sprawy różne.