Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Kolejne posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) w przewie sesji Sejmiku Województwa po debacie nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 rok - w sali nr 149 I piętro w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek posiedzenia przewiduje:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r. wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2030.
  2. Sprawy różne.