98. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

Niepodległa... Wyobrażamy sobie niesamowitą radość, jaka ogarnęła polskie społeczeństwo w czasie, kiedy jesienią 1918 r. wybuchła Niepodległość. Cztery pokolenia Polaków czekały na ten moment, doczekało się piąte i mogło się radować. W tamte dni ludzie gromadzili się, aby przekonać się na własne oczy, że w końcu jest Polska. Przekonać się, że wróciła na mapę Europy po 123 latach zaborów.

W 1918 r. odzyskaliśmy niepodległość formalnie, bo przez lata niewoli Polacy nigdy z jej utratą się nie pogodzili. Niepodległość w 1918 r. wymodliły, wypracowały i wywalczyły całe pokolenia Polaków. Ci, co pracowali na roli, ci ze szlacheckich dworków, kościelnych naw, z tajnych drukarni i garstka straceńców, która wyruszyła do walki w 1914 r. u boku Józefa Piłsudskiego. Jego wizja, intuicja i wiara, że z zawirowań wojenno – politycznych może powstać niepodległa Polska, pociągnęły społeczeństwo do walki. Uczmy się od naszych przodków że warto wierzyć i dążyć do tych wartości którym na imię „Bóg., Honor, Ojczyzna”.

Z okazji 98. rocznicy odzyskania przez Polaków niepodległości dla Polski życzymy, abyśmy niepodległość odnajdywali w codziennej pracy, w szanowaniu tradycji i przeszłości, w budowaniu przyszłości Polski i dążeniu do jej rozwoju. Abyśmy wolną i niepodległą Ojczyznę przekazali swoim następcom. „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – niech te słowa Jana Pawła II są dla nas drogowskazem, zadaniem i mottem dla naszych działań.

Życzymy radosnego świętowania, świętowania w barwach biało-czerwonych i także chwili zadumy nad tymi, którzy tę wolność wywalczyli.

Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

oraz Radni Województwa

NIEPODLEGO

Fot. źródło internet