XXIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1Pierwsza w 2013 roku sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego miała niecodzienny i  - na swój sposób uroczysty - charakter. Po 14 latach służby publicznej na rzecz województwa podkarpackiego, z pracy w Urzędzie Marszałkowskim zrezygnowała bowiem Maria Niemiec – skarbnik województwa.

Do formalnego odwołania skarbnika niezbędna była uchwała Sejmiku i tym właśnie punktem rozpoczęto styczniowe obrady. Pełnienie obowiązków skarbnika radni powierzyli tymczasowo Janina Jastrząb, będącej dotychczas zastępcą Marii Niemiec.

5W imieniu wszystkich radnych przewodnicząca sejmiku Teresa Kubas-Hul złożyła wyrazy podziękowania i szacunku w uznaniu poświęcenia dla dobra społeczności regionu, podkreślając, że choć zmieniały się zarządy województwa oraz układy polityczne, skarbnik przez ten czas wciąż był ten sam. To o czymś świadczy. Warto przypomnieć, że pani Maria Niemiec skarbnikiem województwa podkarpackiego była od momentu jego ustanowienia w 1999 roku.

8Ciepłe i serdeczne słowa podziękowania za trud i wieloletnią pracę dla pani Marii Niemiec w imieniu własnym i reprezentowanych Klubów  złożyli  przewodniczący wszystkich klubów funkcjonujących w sejmiku. Nie szczędzili oni pochwał dla jej profesjonalizmu ale też dla życzliwości i ciągłego dążenia do rozwiązywania problemów.

W dalszej części obrad, radni powołali nowy skład Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podjęli również blok uchwał wprowadzających zmiany w statutach w szpitalach wojewódzkich oraz w dwóch muzeach. Sejmik podjął też uchwałę ustanawiająca „stypendia twórcze” dla twórców i artystów, realizujących przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury.