Materiały dodatkowe (2) na XXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego