Materiały dodatkowe na XXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego