Materiały dodatkowe (1) na XXVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego