Materiały na XXIX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego