Materiały dodatkowe(3) na XXII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego