Materiały dodatkowe 2 na XXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego