Materiały dodatkowe (2) na XIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego