Materiały dodatkowe na XIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego