Materiały dodatkowe na IX sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.