Materiały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego

.

Załączniki:
Pobierz plik (mat_absolutorium_250515.pdf)Materiały na sesję absolutoryjną[ ]23811 kB