Materiały dodatkowe (2) na XXXVIII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.