Informacje dotyczące przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

.