Materiały dodatkowe na XXXII Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

 

Załącznik

docx win-32 32
docx
 

docx win-32 32
docx

 

19 KB

  

 

22 KB

 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

2.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2012

 

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

docx win-32 32
doc

 

pdf-32 32
pdf

pdf-32 32
pdf

pdf-32 32
pdf

 

37 KB

 

 

338 KB

 

591 KB

 

584 KB

 

POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

 

POBIERZ

 

POBIERZ

3.

Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013r.

 

Załącznik

docx win-32 32
doc

 

xlsx win-32 32xlsx

 

79 KB

 

 

13 KB

 

 POBIERZ

 

 

 

POBIERZ

4. Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie rozpatrzenia wezwań do usunięcia naruszenia interesu prawnego docx win-32 32
doc

 

62 KB

 

POBIERZ