Materiały na XXXI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku
1. Materiały na XXXI Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego (.pdf) pdf-32 32 
2.

Materiały do uchwały w sprawie uzgodnienia „Projektu Podziału Województwa Lubelskiego na Obwody Łowieckie"

Załacznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego ws "Projektu podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie", str.1 (.jpg)

Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego ws "Projektu podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie", str.2 (.xls)

Załacznik nr 1 - mapy (.pdf)
(do pobrania po kliknięciu na dany okręg)

okręg 250

okręg 268

okręg 269

okręg 271

okręg 286

okręg 287

okręg 299

okręg 310

okręg 311

okręg 312

okręg 313

okręg 314

okręg 315

okręg 319

okręg 322

okręg 323

okręg 324

okręg 325

okręg 326

okręg 327

okręg 328

Załącznik nr 2 (.jpg)

Załącznik nr 3 (.jpg)

Załącznik nr 4 (.jpg)

Załącznik nr 5 (.jpg)

 

3.

Materiały do projektu uchwały w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektówuchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu

Materiały dostępne TUTAJ