Materiały (2) na XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku AKCJA
1. Materiały na XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego pdf-32 32
pdf
9MB POBIERZ

 

Załączniki do projektu uchwały w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu ze względu na dużą objetość plików są do wglądu w Kancelarii Sejmiku.