Materiały dodatkowe na XV Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar Akcja
1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu


Załącznik - schemat organizacyjny szpitala
 doc
alt


jpg
52KB

75KB
POBIERZ

POBIERZ
2.  Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu


Załącznik - schemat organizacyjny szpitala
doc
alt

pdf
alt
32KB

117KB
POBIERZ

POBIERZ
3.  Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2011


Załącznik do uchwały
doc
altxls
alt
 40KB37KB
POBIERZPOBIERZ
4.  Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r doc
alt
 101KB POBIERZ