Materiały dodatkowe (2) na XLIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego