Materiały dodatkowe na XLIV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

.