Uzupełnienie materiałów na XII Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Lp. Nazwa pliku Typ Pliku Pojemność pliku Akcja
1. Uchwała Nr 69/1576/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011r.  doc
alt
 84KB POBIERZ
2.
Uchwała Nr 69/1557/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.


Załącznik do Uchwały
doc
alt


pdf
alt
30KB


2,7MB
POBIERZ


POBIERZ
3. Projekt Uchwały SWP w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o zmianę Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Województwa Podkarpackiego. doc
alt
 
28KB POBIERZ