Materiały na XII Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego

L.p. Nazwa pliku Typ pliku Pojemność pliku Akcja
1. Materiały na sesję.
pdf
alt
5,6 MB POBIERZ
2 Podkarpacki Park Naukowo -
Technologiczny Aeropolis
(dotyczy 34 pkt porządku obrad)
ppt
alt
8,4 MB POBIERZ