Materiały dodatkowe na IX Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2)

 
- pisma przewodnie informujące o zamiarze wprowadzenia do porządku obrad IX Sesji poniższych projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego (plik pdf, 0,6 MB)

L.p. Nazwa pliku Typ pliku Pojemność pliku Akcja
1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie pdf 0,1 MB POBIERZ
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego


Załącznik do w/w projektu uchwały
pdf

xls


0,1 MB

0,1 MB

POBIERZ


POBIERZ
3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pdf

0,1 MB POBIERZ
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa PodkarpackiegoObjaśnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2011-2025Załącznik nr 1 do w/w projektu uchwałyZałącznik nr 2 do w/w projektu uchwały

pdf

 

pdf

 

pdf

pdf

0,1 MB

0,1 MB

0,1 MB

0,3 MB
POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ