puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

VI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 


Porządek obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie sesji,
2. Przyjęcie protokołu z V sesji,
3. Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji dotyczącej 60 – tej rocznicy komunistycznego mordu sądowego dokonanego 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie na przywódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/921/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łańcut wykonania zadania pod nazwą „Przygotowanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary
z drogą krajową Nr 4 w m. Łańcut od strony północnej”,
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011 w województwie podkarpackim,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian cennika usług Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Poniatowskiego na działania organów administracji publicznej związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta Jasła,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie,
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/683/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie,
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego,
19. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji),
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego i zasad jego używania
21. Informacja o rocznej realizacji „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej
na lata 2009-2015”.
22. Informacja dotycząca problemów związanych z działalnością Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
23. Informacja na temat stanu wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 w województwie podkarpackim.
24. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska
za 2010 rok.
25. Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z realizacji Planu Działania na lata 2010-2011.
26. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( stan na koniec 2010r.)
27. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
28. Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego (w okresie od 19 stycznia 2011 r.
do 14 lutego 2011 r.) i wykonania uchwał Sejmiku.
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Wnioski i oświadczenia radnych.
31. Zamknięcie sesji.

Pliki do pobrania:

Porządek VI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego (w aktywnej wersji PDF)

Kalendarium

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013