Komisja Rozwoju Regionalnego

Zakres działań

  • opiniowanie projektów rozwoju regionalnego,
  • opiniowanie propozycji strategii rozwoju regionalnego,
  • opiniowanie wieloletnich programów Województwa,
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Województwa,
  • ocena współpracy Województwa z samorządami powiatów i gmin w zakresie strategii rozwoju i koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego,
  • ocena realizacji rocznych planów rozwoju regionalnego,
  • opiniowanie wniosków merytorycznych o pozyskanie środków pomocowych. 

Skład osobowy

 

Ewa Draus - Przewodnicząca Komisji
Jan Tarapata -Wiceprzewodniczący Komisji 
Tomasz Bury - Członek Komisji
Joanna Bril - Członek Komisji 
Dorota Chilik    - Członek Komisji
Iwona Kołek  - Członek Komisji
Stanisław Kruczek  - Członek Komisji
Andrzej Nepelski  - Członek Komisji
Władysław Ortyl - Członek Komisji 
Wojciech Zając - Członek Komisji