Komisja Gospodarki i Infrastruktury

Komisja Gospodarki i Infrastruktury

Zakres działań

  • opiniowanie projektu rozdziału środków budżetowych na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury w województwie,
  • opiniowanie projektu podziału środków na zarządzanie siecią dróg na terenie Województwa,
  • opiniowanie planów inwestycyjnych na realizację dróg i autostrad w Województwie,
  • opiniowanie zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa,
  • opiniowanie zadań Województwa w zakresie infrastruktury, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
  • problematyka geodezji i kartografii   

Skład osobowy

Stefan Bieszczad - Przewodniczący Komisji
Jan Tarapata - Wiceprzewodniczący Komisji 
Lucjan Kuźniar - Członek Komisji
Wiesław Lada - Członek Komisji
Marek Ordyczyński  - Członek Komisji 
Bogdan Romaniuk  - Członek Komisji