Komisja Główna

Komisja Główna

Zakres działań

  • przygotowuje plan pracy Sejmiku,
  • opiniuje projekt porządku sesji Sejmiku,
  • opiniuje budżet Województwa w zakresie funkcjonowania Sejmiku,
  • opiniuje projekty uchwał nie mieszczące się w zakresie działania innych komisji,
  • zajmuje się innymi sprawami zleconymi przez Sejmik i podejmuje inne czynności    związane z przedmiotem działania komisji i Sejmiku,
  • dokonuje wykładni zapisów Statutu  i regulaminu Sejmiku.

Skład osobowy

Jerzy Cypryś
- Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- Przewodniczący Komisji Głównej  
Maciej Lewicki
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
- Członek Komisji Głównej 
Czesław Łączak 
- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
- Członek Komisji Głównej 
Dorota Chilik
- Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego
- Członek Komisji Głównej
Wojciech Zając
- Przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości
- Członek Komisji Głównej 
Wiesław Lada 
- Przewodniczący Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Członek Komisji Głównej 
Teresa Kubas-Hul
- Przewodnicząca Klubu Platformy Obywatelskiej 
- Członek Komisji Głównej