Klub Radnych "PO"

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej - 4 członków

  1. Teresa Kubas-Hul - Przewodnicząca Klubu
  2. Marek Ordyczyński - Wiceprzewodniczący Klubu
  3. Iwona Kołek
  4. Sławomir Miklicz