Zaktualizowana Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko