puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

Profesor Stanisław Woś - sylwetka zasłużonego dla Województwa Podkarpackiego

224300

Profesor Stanisław Woś w środowisku kardiochirurgów jest jednym z najbardziej znanych i zasłużonych polskich kardiochirurgów. Urodził się 4 listopada 1941 roku w Jagielle w województwie podkarpackim. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, a dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej uzyskał w 1967 r. Pan Profesor jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, torakochirurgii i kardiochirurgii.
Był wieloletnim współpracownikiem Prof. Stanisława Szyszki i Prof. Tadeusza Paliwody. W latach 1988-1989 związany z Kliniką Kardiochirurgii Prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu. Pracował i kształcił się w klinikach kardiochirurgii w Ljubljanie, Słowenia, Leicester, Wileka Brytania, Bad Krotzingen, Niemcy, Stanford, USA. W 1976 roku uzyskał tytuł Doktora Nauk Medycznych, broniąc rozprawy doktorskiej zatytułowanej: „Chirurgiczne leczenie nadciśnienia wrotnego. Analiza metod i wyników w oparciu o materiał Kliniczn", a w 1986 roku tytuł Doktora Habilitowanego broniąc rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej: „Nerkowy układ reninowo – angiotensywny, a nadciśnienie naczyniowo – nerkowe w świetle badań doświadczalnych i klinicznych”. W 1996 roku uzyskał tytuł Profesora Nauk Medycznych.
Od 1990 roku na stałe związany z II Kliniką Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którą tworzył od podstaw. Pan Profesor Stanisław Woś w latach 1997-1999 pełnił zaszczytną funkcję Prorektora ds. kształcenia przed- i podyplomowego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jest członkiem i członkiem honorowym wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych w tym:
• Society of Cardiothoracic Surgeons of Great Britain and Ireland,
• European Society for Cardio-Thoracic Surgery,
• American Thoracic Association,
• World Society of Cardio-Thoracic Surgery, - Klubu Kardiochirurgów Polskich, - Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
• Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów (członek założyciel, prezes 2002- 2007 r.)
Profesor był promotorem 17 rozpraw doktorskich asystentów kliniki oraz opiekunem czterech rozpraw habilitacyjnych, a także trzech wniosków o przyznanie tytułu profesora. Jest autorem i współautorem 166 doniesień na zjazdach krajowych i 95 na zjazdach zagranicznych, autorem i redaktorem 2 podręczników i 9 rozdziałów w wydawnictwach książkowych oraz 126 prac oryginalnych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach medycznych. Był głównym badaczem i koordynatorem w wielu międzynarodowych programach naukowych. Jego działalność naukowa była wielokrotnie nagradzana przez Ministra Zdrowia RP oraz międzynarodowe towarzystwa naukowe ( Wenecja 1996 r., Barcelona 1998 r. ) i Rektora Śląskiego Uniwersytety Medycznego.
W latach 2001-2011 pełnił funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiochirurgii, w latach 2003-2011 był członkiem Rady Programowej POLKARD.
Uhonorowany został Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, medalami Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia", Honorową Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich oraz Medalem „Za ofiarność i odwagę".
W swojej karierze zawodowej wykonał tysiące najbardziej skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych i jest autorem pierwszej w Polsce małoinwazyjnej operacji pomostowania tętnicy wieńcowej bez użycia krążenia pozaustrojowego z mini dostępu MIDCAB ( marzec 1996 r. ).
Dzięki swoim niezwykłym zdolnościom pedagogicznym wykształcił kardiochirurgów, którzy obecnie pełnią funkcje kierowników i zastępców klinik kardiochirurgii w Katowicach, Bielsku Białej, Wrocławiu, Warszawie, Wielkiej Brytanii oraz Rzeszowie. W sposób szczególny przyczynił się do powstania i uruchomienia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Królowej Jadwigi w Rzeszowie, Kliniki Kardiochirurgii.
W związku z wysoka w województwie podkarpackim umieralnością z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w 2000 roku dzięki zaangażowaniu władz lokalnych oraz dyrektora Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Janusza Solarza, podjęto kroki mające na celu poprawę opieki kardiologicznej i kardiochirurgicznej. Pierwsze analizy potrzeb oraz uwarunkowań przeprowadzono przy życzliwej pomocy Pana Profesora. Pan Profesor Stanisław Woś, jako Konsultant Krajowy w Dziedzinie Kardiochirurgii był bezpośrednio zaangażowany w podejmowanie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych na powstanie oddziału kardiochirurgii w województwie podkarpackim. Nowopowstały oddział wsparł również kadrowo, delegując swoich asystentów do pracy w Klinice Kardiochirurgii w Rzeszowie oraz organizując wielomiesięczne kształcenia dla lekarzy, pielęgniarek i perfuzjonistów w II Klinice Kardiochirurgii w Rzeszowie. W dniu 23 października 2006 roku wykonał pierwszą w województwie podkarpackim operacje kardiochirurgiczną pomostowania aortalno-wieńcowego.
Decyzja Pana Profesora o wspieraniu kardiochirurgii w województwie podkarpackim zaowocowała wykonaniem prawie dziewięciu tysięcy operacji kardiochirurgicznych, w tym najbardziej zaawansowanych technologicznie i medycznie operacji mini-inwazyjnych i operacji aorty, a Klinika Kardiochirurgii w Rzeszowie stała się jednym z wiodących ośrodków kardiochirurgicznych w Polsce.

Fot. Archiwum Rzeczpospolitej

Kalendarium

Czerwiec 2021
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013