Marek Ordyczyński

ordyczynski m biog

MAREK ORDYCZYŃSKI

Radny V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Należy do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku Politologii i Nauk Społecznych w zakresie socjologii - specjalność nauczycielska.

Od urodzenia mieszka w Leżajsku. W latach 1999 – 2005 Kierownik a następnie z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku. Od 2005 do 2008 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej w Starostwie Powiatowym w Leżajsku. W okresie 2008-2016 Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

W latach 2010-2014 Radny Rady Powiatu Leżajskiego.

Przez wiele lat realizował swoją pasje zawodowe dotyczące rozwoju obszarów wiejskich jako konsultant współpracując z partnerami zagranicznymi i krajowymi poprzez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju. Wykładał zagadnienia rynku pracy i Wspólnej Polityki Rolnej w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Za swoją działalność odznaczony złotą odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego, odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „zasłużony dla rolnictwa”, odznaką „ zasłużony działacz ruchu spółdzielczego” przyznaną przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz odznaką Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Prywatnie: żonaty, troje dzieci