Wojciech Stanisław Zając

Wojciech Zając

WOJCIECH STANISŁAW ZAJĄC

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji. Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, sekretarz Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Rozwoju Regionalnego. Członek Komisji Głównej, Członek Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W Sejmiku Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, członek Komitetu Monitorującego RPO WP 2007-2013, Członek Rady Muzeum przy Muzeum Podkarpackim w Krośnie.

W latach 2010-2014 radny Rady Powiatu w Jaśle.

Adwokat, asystent w Katedrze Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wojciech Zając zajmuję się szeroko pojętą działalnością społeczną oraz pracą na rzecz rozwoju demokracji i praw człowieka. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol" w Jaśle, gdzie udzielał bezpłatnych porad prawnych oraz prowadził warsztaty prawne w ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów. Prowadząc działalność na rzecz rozwoju demokracji i praw człowieka pełnił funkcję obserwatora krótkookresowego OBWE/ODIHR w Doniecku podczas wyborów parlamentarnych na Ukrainie, w 2006 r. Jest również współzałożycielem i członkiem zarządu Stowarzyszenia im. Senatora Stanisława Zająca w Jaśle oraz członkiem Stowarzyszenia Prawników „Temida" w Jaśle.

Prywatnie - żonaty, ojciec Karola i Konstancji.