Władysław Stępień

WŁADYSŁAW STĘPIEŃ 

Radny Województwa Podkarpackiego IV i V kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Członek Komisji Rewizyjnej. W Sejmiku członek Klubu Radnych  Polskie Stronnictwo Ludowe, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego od stycznia do sierpnia 2015 r.

Wykształcenie pomaturalne. Ukończył w 1975 Studium Organizacji i Zarządzania Gospodarką w Rzeszowie.

Wcześniej Poseł na Sejm II, III, IV i V kadencji w latach1993–2007, sprawował mandat poselski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Sejmie pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Przewodniczącego Zespołu Posłów Związkowych. Od 1968 pracował w Kopalniach i Zakładach Przetwórczych Siarki „ Siarkopol” w Tarnobrzegu jako sztygar zmianowy i specjalista techniczny. Na początku lat 80. został urlopowany z kombinatu do związków zawodowych, w których pracował do 1993. Od 1983 do 1984 i od 1990 do 1993 był przewodniczącym NSZZ Pracowników Górnictwa i Przetwórstwa Siarki, a w latach 1984–1990 wiceprzewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Górników. Uczestnik” Okrągłego Stołu”. W 2008 roku został asystentem i doradcą Posła Jana Burego, Wiceministra Skarbu Państwa. Aktualnie na emeryturze.

Prywatnie żonaty, dwoje dzieci, troje wnuków. Zainteresowania: tenis stołowy, wędkarstwo.