Stanisław Bartman

Stanisłąw Bartman
STANISŁAW BARTMAN Urodzony 01.04.1955 r. Zamieszkały w Kraczkowej.
Radny Województwa Podkarpackiego III, IV i V kadencji. Członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. W Sejmiku członek Klubu Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wykształcenie średnie ogrodnicze. Rolnik, prowadzi własne gospodarstwo sadowniczo-warzywnicze. Od 1987 r. Prezes Zrzeszenia Plantatorów Owoców i Warzyw w Rzeszowie. W latach 1999-2002 Członek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, a od 2003 r. Prezes Zarządu. W latach 2003- 2006 Radny Powiatu Łańcuckiego.