bladek l bio

LIDIA BŁĄDEK 

Radna Województwa Podkarpackiego III, IV i V kadencji. Obecnie członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji. W Sejmiku członek Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wykształcenie wyższe prawnicze - doktor nauk prawnych oraz wykładowca na wyższych uczelniach.

Poseł na Sejm RP II kadencji , Członek Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która przygotowała obecnie obowiązującą w Polsce konstytucję.  W latach 2006 - 2010  Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego.